فعال سازی اسکرول

در حالت عادی هنگام بازدید دیگران از سایت شما امکان اسکرول صفحه و کلیک وجود ندارد,اما با فعالسازی این خدمت کاربران میتوانند در مدت زمان بازدید از سایت شما صفحه شما را اسکرول و کلیک نمایند.

آپشن های این پلن :

  • فعال سازی اسکرول
خرید خدمت